Interactive Transparency Tool

Interactive Transparency Tool berfungsi untuk memberikan efek transparan pada objek. Contoh menggunakan Interactive Transparency Tool Buat objek menggunakan Rectangular Tool, dan beri warna objek tersebut. Advertisements

Interactive Extrude Tool

Interactive Extrude Tool berfungsi untuk memberi efek tiga dimensi pada objek. Contoh menggunakan Interactive Extrude Tool: Buat objek menggunakan Text Tool, dengan ukuran font 72 point, dan beri warna text tersebut.

Interactive Envelope Tool

Interactive Envelope Tool digunakan untuk memodifikasi / memanipulasi bentuk objek pada CorelDraw. Untuk mengaktifkannya klik pada interactive tool pilh Interactive Envelope Tool

Interactive Drop Shadow Tool

Interactive Drop Shadow Tool berfungsi untuk memberikan efek bayangan pada objek. Untuk mengaktifkannya klik pada icon Interactive Drop Shadow Tool di toolbox. Akan muncul property bar seperti berikut :

Interactive Distortion Tool

Interactive Distortion Tool digunakan untuk memberikan efek distorsi atau erotan pada objek (curve, shape, atau text) Berikut penggunaan Interactive Distortion Tool: Buat objek baru mengunakan Complex Star Tool.